Banskobystrický geopark
 
Banskobystrický geopark (54 km od Penziónu Vrchrár, približný čas cesty 52 minút)

54 
km 
52 
minút 
48.767225
19.275000 

Banskobystrický región je veľmi zaujímavý pestrou geologickou stavbou, ktorá dala vzniknúť rozmanitému reliéfu tejto časti Slovenska, ale aj bohatstvom nerastných surovín, najmä rudných.

Ťažba rúd bola v minulosti hlavným faktorom, ktorá ovplyvňovala život v tejto oblasti. Svetoznáma bola najmä ťažba medených rúd v oblasti Španej Doliny, Starých Hôr a Ľubietovej, ktorá pred objavením Ameriky predstavovala najväčšie ložisko medi vo vtedajšom známom svete. Po ťažbe týchto ložísk sa zachovalo mnoho baníckych pamiatok, predovšetkým budovy šácht a hút, klopačky, portály štôlní, veľký význam má aj dômyselný vodovodný systém s dĺžkou približne 40 kilometrov.

MapaBudovanie Banskobystrického geoparku, ktorého územia sa dnes rozprestiera na ploche 886 km2, začalo v roku 2006 a predpokladom na jeho vznik bola existencia a využitie geologických a baníckych lokalít, ekologických fenoménov a historických pamiatok Banskej Bystrice a jej okolia. Územie geoparku zahŕňa okres Banská Bystrica (mesto Banská Bystrica a obce Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Lučatín, Ľubietová, Malachov, Medzibrod, Motyčky, Moštenica, Môlča, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Vlkanová), okres Žiar nad Hronom (mesto Kremnica) a okres Brezno (obce Nemecká a Ráztoka). Geopark je od roku 2016 národným geoparkom Slovenskej republiky, zaradeným do Siete geoparkov SR.

Z hľadiska turistického a krajinárskeho tu existuje množstvo turistických chodníkov a okolité hory poskytujú významný priestor pre zimné, ale aj letné športy. Listnaté a zmiešané lesy vôkol Banskej Bystrice poskytujú nielen útočisko množstvu zveri, ale ukrývajú aj botanicky zaujímavé a hodnotné miesta. Na území geoparku sa nachádza spolu 292 lokalít. Do jeho územia pokrývajúceho 6 vidieckych mikroregiónov zasahujú aj Národný park Veľká Fatra, Národný park Nízke Tatry a Chránená krajinná oblasť Poľana.

Okolie Banskej Bystrice je zaujímavé aj z etnografického hľadiska a možno tu nájsť zachovanú pôvodnú ľudovú architektúru, nehovoriac o meštianskej architektúre samotnej Banskej Bystrice a Kremnice. Svetoznámou raritou je aj špaňodolinská čipka. V rámci územia geoparku je k dispozícii 16 náučných a 30 turistických chodníkov.

Geopark je fenomén, ktorý vracia ľudí ku koreňom a súčasne chráni hodnoty pre budúcnosť, pričom nie je len produktom, ale aj územím mimoriadnej hodnoty.

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Slovenská Ľupča
GPS: N48°46'2'' E19°16'30''

Zdroj: slovakia.travel

Banskobystrický geopark
Zdroj obrázku: geopark.sk

Rozloha geoparku: jadrové územie 206,32 km2
Ochrana geoparku: Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
Počet geotopov: 46
Geologická charakteristika: jadrové pohoria, neovulkanity

 
   Všetky ostatné tipy na výlety  Čiernohronská železnica
15,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 19 minút
 
Lesnícky skanzen
13,9 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 15 minút
 
NPR Dobročský prales
24,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Hucul klub Sihla
2,3 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 7 minút
 
Turistika a Cykloturistika
0 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty - podľa Vašej kondície
 
Meandre Kamenistého potoka
5,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 10 minút
 
Lyžiarske strediská
od 17,8km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty od 23 minút
 
Bystrianska jaskyňa
33,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Chránená krajinná oblasť Poľana
22,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 36 minút
 
Jaskyňa mŕtvych netopierov
44,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 50 minút
 
Banskobystrický geopark
54 km od Penziónu Vrchrár, približný čas cesty 52 minút
 
Badínsky prales
73,4km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 77 minút
 
Harmanecká jaskyňa
77 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 71 minút
 
Arborétum Borová hora
53,2 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 55 minút
 
Kúpele Brusno
47,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 51 minút
 
Horehronské múzeum Brezno
21,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 29 minút
 
Báťkova lipa
19,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 25 minút
 
Pamätník partizánov
25 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Tank T-34 z 2. svetovej vojny
30,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Pancierový vlak
52,7 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 47 minút