Báťkova lipa
 
Báťkova lipa v Hriňovej (19,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 25 minút)

Báťkova lipa Hriňová
19,4 
km 
25 
minút 
48.573963
19.487806

Chránený strom "Báťkova lipa" bol vyhlásený všeobecnou záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 11/2000 z 2. mája 2000, s účinnosťou od 1 septembra 2000. Báťkova lipabola vyhlásená za chránenú z dôvodu zabezpečenia ochrany jedinca lipy malolistej (Tilia cordata) solitérny jedinec s obvodom kmeňa 625 cm, výškou cca 30 m a šírkou koruny cca 25 m s prepokladaným vekom cca 255 rokov.

Dňa 19. júla 2002 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 2002/06610-MTbol Štatnej ochrane prírody SR udelený súhlas na ošetrenie chráneného stromu "Baťkova lipa" podľavypracovaného projektu "Zámer ošetrenia CHS Báťkova lipa.

Ošetrenie bolo vykonané v roku 2002 firmou PLANT REGENERA. Na chránenom strome boli realizované nasledovné práce: - ošetrenie centrálnej dutiny v kmeni a kostrových konároch spočívajúce v odstránení zahnívajúceho dreva, odvodnení dutiny a natretí ošetrených miest konzervačným náterom - realizácia väzby kostrových konárov - opílenie pahýľov a suchých konárov - očistenie okolia stromu po ošetrení Technicky je územie, na ktorom drevina "Báťkova lipa" rastie, označené v zmysle platnej legislatívy tabuľkou na kovovej rúrke.

Zdroj: http://www.hrinova.sk/pre-turistov/prirodne-a-kulturne-pozoruhodnosti/batkova-lipa/
 
   Všetky ostatné tipy na výlety  


Čiernohronská železnica
15,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 19 minút
 
Lesnícky skanzen
13,9 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 15 minút
 
NPR Dobročský prales
24,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Hucul klub Sihla
2,3 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 7 minút
 
Turistika a Cykloturistika
0 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty - podľa Vašej kondície
 
Meandre Kamenistého potoka
5,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 10 minút
 
Lyžiarske strediská
od 17,8km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty od 23 minút
 
Bystrianska jaskyňa
33,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Chránená krajinná oblasť Poľana
22,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 36 minút
 
Jaskyňa mŕtvych netopierov
44,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 50 minút
 
Banskobystrický geopark
54 km od Penziónu Vrchrár, približný čas cesty 52 minút
 
Badínsky prales
73,4km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 77 minút
 
Harmanecká jaskyňa
77 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 71 minút
 
Arborétum Borová hora
53,2 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 55 minút
 
Kúpele Brusno
47,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 51 minút
 
Horehronské múzeum Brezno
21,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 29 minút
 
Báťkova lipa
19,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 25 minút
 
Pamätník partizánov
25 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Tank T-34 z 2. svetovej vojny
30,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Pancierový vlak
52,7 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 47 minút