Čiernohronská železnica
 
Čiernohronská železnica (15,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 19 minút)

15,1
km 
19
minút 
48.746502
19.657337 


Čiernohronská železnica na mapeČiernohronská železnica (skratka ČHŽ) je úzkokoľajná lesná železnica s rozchodom 760 mm. Premáva na trasách Chvatimech – Hronec – Čierny Balog, Čierny Balog – Vydrovo a Čierny Balog – Dobroč v Slovenskom rudohorí.

Jazda v drevených vagónikoch historickej lesnej železničky umožňuje návštevníkom vrátiť sa v čase tam, kde sa kedysi zvážalo drevo. Jazdí na trase Chvatimech - Čierny Balog - Vydrovská dolina, podľa cestovného poriadku v lete i v zime.

Bola značne rozvetvená, historicky najväčiu celkovú dĺžku siete dosahovala po druhej svetovej vojne, 131,98 km. Pred zrušením dopravy v roku 1982 bolo v prevádzke ešte 36 km trate. Trate železnice viedli údoliami Čierneho Hronu a jeho prítokov. V roku 1982 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku SR. Čiernohronská železnica bola v roku 2011 tiež vyhlásená za jeden zo siedmich divov Banskobystrického samosprávneho kraja. V roku 2011 prepravila približne 60 tisíc osôb.

Do zahájenia hlavnej sezóny 30. júna vlaky premávajú podľa cestovného poriadku s motorovou lokomotívou a na zavolanie. Počas hlavnej sezóny medi 1. júlom a 1. septembrom premávajú denne: 8 párov medzi Čierny Balogom a Vydrovom-Korytárske, 3 páry medzi Čiernym Balogom a výhybňou Šánske (trať medzi Chvatimechom a výhybňou Šánske je v oprave) a 2 páry na medzi Čiernym Balogom a Dobročou.

Plánované je obnovenie odbočky do Osrblia, obnova vozidlového parku a prevádzkovanie muzeálnej a regionálnej dopravy.

Dejiny
Plánovanie trasy železnice sa začalo v roku 1898 po vydaní nariadenia vtedajšieho ministra poľnohospodárstva. Stavba prvého úseku Hronec – Čierny Balog úseku začala v roku 1908. Úsek je dodnes zachovaný. Už o rok neskôr, 8. januára 1909 začala na trati pravidelná prevádzka[8] medzi pílami v Čiernom Balogu a Hronci. Sieť sa postupne rozširovala, bolo možné zvážať drevo priamo z lesov. Na výstavbe tratí pracovali miestni obyvatelia, počas prvej svetovej vojny ruskí zajatci.

Prvý oficiálny názov železnice bol po maďarsky „Fekete garamvolgyivasút“ (Železnica v údolí Čierneho Hrona). Na niektorých miestach pri trati ešte dodnes vidieť hektometrovníky s pôvodným označením F.G.V. Dňa 19. júla 1927 bola na trati Čierny Balog – Hronec povolená obmedzená osobná doprava. Najdlhšia odbočka pozdĺž Kamenistého potoka do obce Sihla (890 m n. m.) bola dlhá 23,5 km a sieť v tomto údolí mala 40 km. Zachoval sa z nej okrem zvyškov násypu aj mohutný oceľový most cez údolie Čierneho Hronu.

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bola premávka obmedzovaná, cestná doprava prebrala úlohy železnice. Premávka bola rozhodnutím vlády SSR definitívne zastavená k 31. decembru 1982 a všetko zariadenie bolo určené na zošrotovanie. Nasledujúce leto však už začali dobrovoľnícke tábory a brigády Stromu života.

Obnovená prevádzka
Prevádzka na prvom zrekonštruovanom úseku železnice, smerujúcom z Čierneho Balogu do Vydrovskej doliny, bola oficiálne otvorená 1. mája 1992.[9] Nasledujúci rok bola obnovená prevádzka aj na úseku Čierny Balog – Hronec. V roku 2003 bol otvorený dvojkilometrový úsek Hronec – Chvatimech (kde je tiež zastávka na trati Banská Bystrica – Červená Skala). Od 15. decembra 2001 bola obnovená pravidelná preprava reziva na pílu v Jánošovke. ČHŽ previezla z Jánošovky na trať ŽSR 60 až 120 metrov kubických dreva denne. Píla však bola zrušená k 1. novembru 2003.

K 30. aprílu 2012 bol obnovený úsek Čierny Balog – Dobroč v dĺžke 4 km. V priebehu roka 2012 boli na ČHŽ dodané dva zrekonštruované rušne a niekoľko nákladných a osobných vagónov.[10] Počas roku 2011 Čiernohronská železnica odviezla približne 60 000 pasažierov. V letnej sezóne 2012 premávlo od mája do konca septembra denne celkovo 18 párov spojov z toho 4 páry na trase Čierny Balog – Chvatimech a späť, 6 párov na trase Čierny Balog – Dobroč a späť a 8 párov na trase Čierny Balog – Vydrovo-Korytárske.

Budúcnosť
Podľa plánov by mala na hlavnej trati železnice Chvatimech – Čierny Balog – Dobroč a po obnovenej sedemkilometrovej odbočke Hronec – Osrblie premávať pravidelná osobná doprava po celý rok, pričom na trati by mohla prebehnúť aj modernizácia (narovnanie oblúkov, moderný zvršok a zvýšenie rýchlosti). Úsek Čierny Balog – Vydrovská dolina má byť zachovaný ako muzeálny. ČHŽ má v budúcnosti disponovať aj modernými koľajovými vozidlami určenými na pravidelnú dopravu. Plánovaný je tiež presun hlavného technického zázemia do Hronca, na Čiernom Balogu, v Dobroči a v Osrblí budú prevádzkové strediská. V spolupráci s banskobystrickým VÚC bol v roku 2012 pripravovaný integrovaný dopravný systém pre Horehronie, ktorého súčasťou bude aj ČHŽ.

Mapa trate Číernohronskej železnice


360° Fotka (na PC ovládajte myškou, na mobile alebo tablete dotykom)

 
   Všetky ostatné tipy na výlety  Čiernohronská železnica
15,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 19 minút
 
Lesnícky skanzen
13,9 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 15 minút
 
NPR Dobročský prales
24,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Hucul klub Sihla
2,3 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 7 minút
 
Turistika a Cykloturistika
0 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty - podľa Vašej kondície
 
Meandre Kamenistého potoka
5,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 10 minút
 
Lyžiarske strediská
od 17,8km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty od 23 minút
 
Bystrianska jaskyňa
33,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Chránená krajinná oblasť Poľana
22,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 36 minút
 
Jaskyňa mŕtvych netopierov
44,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 50 minút
 
Banskobystrický geopark
54 km od Penziónu Vrchrár, približný čas cesty 52 minút
 
Badínsky prales
73,4km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 77 minút
 
Harmanecká jaskyňa
77 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 71 minút
 
Arborétum Borová hora
53,2 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 55 minút
 
Kúpele Brusno
47,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 51 minút
 
Horehronské múzeum Brezno
21,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 29 minút
 
Báťkova lipa
19,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 25 minút
 
Pamätník partizánov
25 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Tank T-34 z 2. svetovej vojny
30,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Pancierový vlak
52,7 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 47 minút