Lesnícky skanzen
 
Lesnícky skanzen, múzeum v prírode (13,9 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 15 minút)

13,9
km 
15
minút 
48.733619
19.643785 

Lesnícky skanzen, múzeum v prírode na mapeOddych, poznanie a zábava v lone prírody, kde na 4 km dlhej trase a 75 zástavkách les odkrýva svoje tajomstvá z histórie a významu lesníctva a lesného ekosystému. Horáreň s múzeom, prírodný amfiteáter, detské ihrisko, občerstvenie, infocentrum či predaj suvenírov len umocňujú tento jedinečný zážitok v očarujúcej prírode. Skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu a je prístupný v lete i v zime.

Lesnícky skanzen Vydrovo je jedinečné lesnícke múzeum v prírode, situované vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Skanzen bol založený v roku 2002 a zriaďovateľom bol štátny podnik Lesy SR. Popri cca 4 km dlhom náučnom chodníku sa nachádza 75 zastávok, prezentujúcich históriu, pestovanie, ochranu a význam lesa, jeho životadárne funkcie a krásy, ale i prácu lesníkov, ktorí ho chránia a využívajú.

Poloha a prístup
Expozícia sa nachádza v centrálnej časti Veporských vrchov, na južnom okraji obce Čierny Balog v okrese Brezno. Skanzen je situovaný vo Vydrovskej doline, kde sa popri ceste a Vydrovskom potoku tiahne náučný chodník. Jedinečný prístup zabezpečuje jedna z vetiev Čiernohronskej železnice, ktorá má v areáli skanzenu dve zastávky. Poloha pri hlavnej ceste z Brezna na Hriňovú zabezpečuje pohodlný a jednoduchý prístup aj pre motoristov, ktorí môžu využiť parkovisko pri hlavnej budove. Prístupný je v lete i v zime.

Popis
Návštevníkom ponúka oddych, poučenie a zábavu prostredníctvom exponátov popri viac ako 4 km dlhom náučnom chodníku. Vystavené exponáty sa viažu na prácu lesných robotníkov a tak nechýbajú horáreň, kaplnka, dočasné príbytky a prístrešky, maringotky, mechanizmy a zariadenia využívané pri ťažbe dreva, parná lokomotíva so súpravou vagónov, no i vodná píla, lesná škôlka a edukačné centrum. Správa skanzenu sa nachádza pri vchode do areálu, kde je zastávka železničky a parkovisko, no tiež zariadenia občerstvenia, infocentrum s predajom suvenírov, amfiteáter a detské ihrisko. Zastávky obsahujú informačné tabule v slovenskom a anglickom jazyku a vedomosti preverujú náučné tabuľky s hádankami.

360° Fotka (na PC ovládajte myškou, na mobile alebo tablete dotykom)


 
   Všetky ostatné tipy na výlety  


Čiernohronská železnica
15,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 19 minút
 
Lesnícky skanzen
13,9 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 15 minút
 
NPR Dobročský prales
24,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Hucul klub Sihla
2,3 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 7 minút
 
Turistika a Cykloturistika
0 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty - podľa Vašej kondície
 
Meandre Kamenistého potoka
5,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 10 minút
 
Lyžiarske strediská
od 17,8km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty od 23 minút
 
Bystrianska jaskyňa
33,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Chránená krajinná oblasť Poľana
22,6 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 36 minút
 
Jaskyňa mŕtvych netopierov
44,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 50 minút
 
Banskobystrický geopark
54 km od Penziónu Vrchrár, približný čas cesty 52 minút
 
Badínsky prales
73,4km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 77 minút
 
Harmanecká jaskyňa
77 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 71 minút
 
Arborétum Borová hora
53,2 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 55 minút
 
Kúpele Brusno
47,1 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 51 minút
 
Horehronské múzeum Brezno
21,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 29 minút
 
Báťkova lipa
19,4 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 25 minút
 
Pamätník partizánov
25 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 37 minút
 
Tank T-34 z 2. svetovej vojny
30,5 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 38 minút
 
Pancierový vlak
52,7 km od Penziónu Vrchár, približný čas cesty 47 minút