Ubytovací poriadok
 

Penzión Vrchár Vám ponúka kvalitné ubytovanie a služby spolu s príjemným prostredím, preto Vás prosíme o dodržiavanie nasledovného ubytovacieho poriadku.

 1. Ubytovať je možné len Klienta, ktorý má potvrdenú rezerváciu. Klienta bez rezervácie je možné ubytovať len ak penzión má voľné izby. Za týmto účelom predloží hosť pracovníkovi na recepcii, hneď pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti za účelom riadnej evidencie.
 2. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 hod.
 3. V deň odchodu Vás prosíme o uvoľnenie izby do 11:00 hod.
 4. Lyže, lyžiarky, snowboardy a pod. je zakázané nosiť a odkladať na izbách. Personál penzionu Vám ho ochotne odloží v priestore na to určenom ktorý sa uzamyká.
 5. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nočný kľud od 22:00 do 07:00 hod. Ďakujeme.
 6. V priestoroch penziónu (aj na izbách) je zakázané fajčiť. Fajčiť je povolené iba pred penziónom.
 7. Pre hostí sa raňajky podávajú od 7:30 - 10:00.
 8. Každá izba má pridelené jedno parkovacie miesto.
 9. Závady na izbe (chýbajúci inventár, TV, poškodené zariadenie a pod.), prosíme, hláste na recepcii ihneď po ubytovaní, inak nebudú uznané.
 10. Na izbách je zákaz používania varičov, ohrievačov a podobných elektrospotrebičov.
 11. Je zakázane vodenie si návštev na izbu. Len po dohode s personálom.
 12. Pred odchodom z izby, je klient povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť svetlá aj ventilátor a uzamknúť vchodové dvere na izbe.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých na izbe, ani v iných priestoroch ubytovne.
 14. Klientovi môže byť vo výnimočných prípadoch ponúknuté aj iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

Súčasťou ubytovacieho poriadku sú Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok, ktoré sú uverejnené na stránke www.penzionvrchar.sk. Prosíme Vás o ich prečítanie. Pokiaľ niečomu nebudete rozumieť, radi Vám príslušnú časť podrobne vysvetlíme.

 
Ubytovací poriadok je záväzný, v prípade jeho porušenia Vás požiadame o ukončenie pobytu bez náhrady.

 

V Lome nad Rimavicou dňa 25.5.2018

Prajeme Vám príjemný pobyt
kolektív Penziónu Vrchár